Batar

Váš průvodce světem kratomu

Dávkování kratomu: Jak najít svojí ideální dávku

Různorodost účinků kratomu v závislosti na dávkách i druhu, od stimulace po sedaci, vyžaduje pečlivý a individualizovaný přístup k dávkování. Tento přístup umožňuje sběratelům dosáhnout svých konkrétních cílů a zároveň zachovává odpovědné užívání. Správné dávkování je klíčové pro maximalizaci pozitivních účinků a minimalizaci potenciálních rizik, což sběratelům kratomu umožňuje najít optimální rovnováhu pro jejich potřeby a očekávání.

kratom na digitální váze

Dávkování kratomu

Přestože neexistuje univerzálně akceptovaný přístup k dávkování kratomu založeném na tělesné hmotnosti sběratele, lze určité obecné zásady použít jako východiskový bod pro dávkování. Je důležité zdůraznit, že citlivost na kratom se může výrazně lišit mezi jednotlivci, a tak každý by měl přistupovat k dávkování opatrně a postupně upravovat dávku podle osobních zkušeností a požadovaných účinků.

Mála dávka

0,02g-0,04g x tělesná hmotnost sběratele

Střední dávka

0,04g-0,07g x tělesná hmotnost sběratele

Velká dávka

0,07g+ x tělesná hmotnost sběratele

Účinky Podle Druhu a Velikosti Dávky Kratomu

Účinky kratomu se liší podle druhu. Například bílý Kratom je často hledán pro jeho stimulační účinky, Červený Kratom je preferován pro jeho schopnost relaxaci a úlevu od bolesti. Zelený Kratom se obvykle nachází někde mezi těmito dvěma extrémy, nabízejíc mírně stimulační spojené s motivací a lepší náladou. Účinky kratomu se ale liší i podle velikosti dávky. Menší dávky mají spíše stimulační účinky zatímco velké dávky mají sedativní účinky.

Stimulační Účinky

Malé dávky kratomu, obvykle v rozmezí 1-5 gramů, jsou často spojeny se stimulačními účinky a to především u bílého a zeleného kratomu. Sběratelé mohou zaznamenat zvýšenou energii, bdělost a sociabilitu, podobně jako při užívání malého množství kávy. Tento efekt je ideální pro zlepšení koncentrace a produktivity.Malé dávky kratomu, obvykle v rozmezí 1-5 gramů, jsou často spojeny se stimulačními účinky a to především u bílého a zeleného kratomu. Sběratelé mohou zaznamenat zvýšenou energii, bdělost a sociabilitu, podobně jako při užívání malého množství kávy. Tento efekt je ideální pro zlepšení koncentrace a produktivity.

Sedativní Účinky

Vyšší dávky, obecně nad 5 gramy vedou k vyvolání sedativních účinků. Sběratelé mohou pocítit hlubokou relaxaci, úlevu od bolesti a snížení úzkosti. Tyto účinky jsou často vyhledávány pro jejich terapeutický potenciál, například jako pomoc při usínání nebo zmírnění chronické bolesti. Tuto vlastnost nese především červený kratom již při nižších dávkách a při vyšších dávkách zelený kratom.

vážení kratomu na lžící

Jak si odměřit dávku

Nejpřesnější metodou je použití digitální kuchyňské váhy s přesností na 0,1 gramu, což umožňuje přesné a konzistentní dávkování. Nicméně, nejčastěji používaným způsobem dávkování v běžné praxi je čajová lžička. Jedna čajová lžička obvykle pojme přibližně 2-3 gramy kratomu, pokud není prášek zbytečně stlačený. Při této metodě je důležité používat stále stejnou lžičku pro zachování dávkovací konzistence, jelikož různé lžičky mohou mít odlišnou kapacitu. Tento způsob je praktický pro běžné sběratele, kteří hledají rychlé a snadné odměření bez potřeby speciálního vybavení.

Předávkování kratomem

Při nadměrné dávce kratomu mohou sběratelé zaznamenat nepříjemné vedlejší účinky, jako je nadměrné pocení, nevolnost nebo zácpa. Tyto symptomy jsou signálem, že dávka byla příliš vysoká, a je důležité při dalším míchání dávku snížit. Udržování odpovědného přístupu k dávkování a poslouchání signálů vlastního těla může pomoci předejít nepříjemným zkušenostem a zajistit, že užívání kratomu zůstane bezpečné a příjemné.

Opakované dávkování

Při opakovaném dávkování kratomu během jednoho dne je důležité si uvědomit, že následné dávky mohou mít slabší účinek než první dávka.  Z tohoto důvodu není doporučeno zvyšovat dávku při opakovaném užívání během dne, protože to by mohlo vést k nadměrné konzumaci a zvýšit riziko negativních vedlejších účinků. Stanovte si maximální denní limit pro celkovou dávku a nepřekračujte ho. Tím omezíte riziko vzniku tolerance.


V souladu s právními předpisy České republiky kratom není uznaný jako potravina nebo výživový doplněk, ale je klasifikován výhradně jako objekt sběratelského zájmu. Informace poskytnuté v tomto článku mají čistě informativní účel.

Nejoblíbenější