Batar

Váš průvodce světem kratomu

Fáze spánku

Spánek je více než jen prostý odpočinek. Je to složitý a fascinující proces, který hraje zásadní roli v našem fyzickém i psychickém zdraví. Ačkoli se nám může zdát, že spánek je jednotný stav, ve skutečnosti se skládá ze dvou hlavních typů: REM (Rapid Eye Movement) a NREM (Non-Rapid Eye Movement) spánku. Tyto fáze se střídají v průběhu noci a o těchto fázích si dnes přiblížíme. Každý spánkový cyklus trvá přibližně 90 až 110 minut, a během noci procházíme několika takovými cykly, přičemž složení a délka jednotlivých fází se mění. Hluboký NREM spánek je častější na začátku noci, zatímco délka a intenzita REM fází se zvyšuje směrem ke konci nočního odpočinku. Dlouhodobá kvalita spánku ovlivňuje střídání všech fází spánku.

NREM Fáze 1 (Lehký Spánek)

Trvání: Několik minut.

Charakteristiky: Přechod mezi bděním a spánkem, snížení srdeční frekvence, uvolnění svalů.

Funkce: Tato fáze pomáhá uklidnit tělo a připravuje je na hlubší spánek.

NREM Fáze 2

Trvání: Asi 20–25 minut na začátku spánkového cyklu, ale prodlužuje se během noci.

Charakteristiky: Další snížení tělesné teploty, zpomalení dechu, zmenšení svalové aktivity, výskyt spánkových vln nazývaných „spánkové špindly“ a „K-komplexy“.

Funkce: Tato fáze podporuje duševní a fyzickou regeneraci, upevňuje paměť.

NREM Fáze 3 (Hluboký Spánek)

Trvání: Na začátku noci delší, zkracuje se s každým cyklem.

Charakteristiky: Velmi pomalé mozkové vlny známé jako delta vlny, obtížné probuzení.

Funkce: Hluboký spánek je klíčový pro tělesnou obnovu, růst a vývoj, imunitní funkce, a také pro emocionální a kognitivní zdraví.

REM Spánek

Trvání: Začíná asi 90 minut po usnutí, trvá delší dobu s každým cyklem.

Charakteristiky: Rychlý pohyb očí, zvýšená mozková aktivita, snění, dočasná svalová atonie (ochablost).

Funkce: REM spánek je důležitý pro zpracování emocí, upevňování paměti, a podporuje kreativitu a učení.

Vliv kratomu na fáze spánku

Kratom vám může pomoct ale i ztížit spánek dle zvoleného druhu kratomu ale i množství. Zelený a bílý kratom může v nižších dávkách působit jako stimulant, což může vést ke zkrácení NREM fází spánku a obtížnějšímu usínání. Naopak ve vyšších dávkách může působit sedativně, což může vést ke zvýšení délky NREM spánku, ovšem může narušit REM fázi. Na spánek se nejvíce hodí červený kratom a Zenful kratom, který může působit více sedativně.

Nejoblíbenější