Batar

Váš průvodce světem kratomu

Řízení s kratomem a drogový test

Účinky kratomu na schopnost řízení vozidla mohou být značně variabilní a závisí na mnoha faktorech, včetně dávkování, individuální tolerance a osobní reakce na tuto substanci. Vzhledem k tomu, že kratom může působit stimulačně v nízkých dávkách a sedativně ve vyšších dávkách. Řízení vozidla vyžaduje nepřetržitou pozornost a jakýkoli moment nepozornosti nebo zaváhání může představovat riziko nejen pro řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Z tohoto důvodu se nedoporučuje sedat za volant pod vlivem jakéhokoliv množství kratomu.

Rizika z účinků kratomu

Stimulační účinky v nízkých dávkách

V nízkých dávkách může kratom povzbudit sběratele podobně jako kofein, což, pouze teoreticky, může zlepšit koncentraci a pozornost při řízení. Avšak i tyto stimulační účinky mohou doprovázeny účinky, které mohou negativně ovlivnit řízení a nedoporučuje se sedat za volat.

Sedativní účinky ve vyšších dávkách

Ve vyšších dávkách, kdy kratom působí především sedativně, mohou jeho účinky výrazně snížit schopnost řidiče reagovat na neočekávané situace na silnici. Sedace, snížená koordinace, zhoršená motorika a obtížnější soustředění mohou výrazně zvýšit riziko nehod.

Riziko vedlejších účinků

Míchání kratomu může způsobit vedlejší účinky, jako je závrať, nevolnost nebo zvracení, což jsou stavy, které mohou být při řízení vozidla velmi nebezpečné. Kognitivní funkce, jako je rozhodování, může být také negativně ovlivněno. Nezávisle na dávkování může míchání kratomu způsobit vedlejší účinky, jako je závrať, nevolnost nebo zvracení, což jsou stavy, které mohou být při řízení vozidla velmi nebezpečné. Kognitivní funkce, jako je rozhodování, může být také negativně ovlivněno.

Právní stránka

Testy na drogy

Drogové testy, které aktuálně používá PČR, jsou navrženy tak, aby detekovaly řadu kontrolovaných substancí. Nicméně, specifické látky nacházející se v kratomu, jako jsou mitragynin a 7-hydroxymitragynin, nejsou mezi tyto běžně hledané drogy zařazeny. Podle informací z Právní poradny APAS z roku 2022 neexistují důkazy o tom, že by předchozí konzumace kratomu mohla vést k falešně pozitivnímu výsledku na orientačních drogových testech, ani není známo, proti jaké konkrétní látce by kratom mohl teoreticky reagovat. Pozitivní orientační test by samozřejmě znamenal výzvu k lékařskému vyšetření vč. odběru moči a krve, kdy laboratorní vyšetření případnou falešnou pozitivitu orientačního testu odhalí.

kratomový prášek s vodou

Právní klasifikace kratomu při řízení auta

Je důležité si uvědomit, že v rámci trestního práva je pojem návykové látky definován široce. I když kratom není explicitně zařazen na seznam omamných nebo psychotropních látek, může být teoreticky považován za návykovou látku v souladu s § 130 trestního zákoníku. Toto ustanovení zahrnuje i látky, které mají potenciál nepříznivě ovlivňovat psychiku uživatele, i když nejsou specificky uvedeny na výše zmíněném seznamu.

V současnosti neexistuje žádný oficiálně stanovený limit, který by byl určený pro řidiče, a nejsme si vědomy žádného takového omezení ani v odborné literatuře. To znamená, že přestože není pro kratom stanovena specifická legální hranice pro účely řízení vozidla, jeho užívání může být předmětem právního posouzení na základě jeho potenciálního vlivu na schopnost bezpečně řídit.

Kratomový mix Verve
Zdroje

Bezpečnostní účinky intoxikace nejsou dobře pochopeny. Dopad intoxikace kratomem (užití dostatečného množství k způsobení oslabení schopností) na řízení, obsluhu těžkých strojů nebo vykonávání jiných úkolů, které by mohly být nebezpečné při oslabení, nebyl rozsáhle studován. https://nida.nih.gov/research-topics/kratom#safe

Kratom není aktuálně dle naší právní úpravy zařazen na seznam návykových látek. Na druhou stranu řidič nemá dle zákona o silničním provozu řídit vozidlo, jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla snížena v důsledku jeho zdravotního stavu. https://poradna.asociace.org/webova-poradna/?itemID=4076


V souladu s právními předpisy České republiky kratom není uznaný jako potravina nebo výživový doplněk, ale je klasifikován výhradně jako objekt sběratelského zájmu. Informace poskytnuté v tomto článku mají čistě informativní účel.

Nejoblíbenější