Batar

Váš průvodce světem kratomu

Kratom v ČR: Současné zákony a navrhované změny regulace

Současná legislativa

Právní status kratomu v ČR: V České republice není kratom
specificky regulován. Aktuálně je legální, avšak prodává se jako sběratelský
předmět, což znamená, že nesmí být nabádáno k jeho konzumaci. Tento status zajišťuje, že kratom není oficiálně uznán jako potravina, lék nebo doplněk stravy, což vede k absenci standardizované kontroly kvality a bezpečnosti produktů dostupných na trhu.

regulace kratomu

Důvody pro regulaci

Ochrana veřejného zdraví: Regulace kratomu má za cíl chránit spotřebitele před potenciálními zdravotními riziky spojenými s jeho nekontrolovaným užíváním.

Snížení rizika zneužití: Cílem je také minimalizovat možnost zneužití kratomu, zejména mezi mladistvými.

Zajištění bezpečného trhu: Regulace pomůže vytvořit bezpečný a transparentní trh, kde jsou produkty důkladně testovány a správně označeny.

Výhody regulace
  • Eliminace nekvalitního kratomu: Povinné testy zajistí, že produkty nebudou obsahovat nebezpečné látky jako plísně a mikroorganismy.
  • Omezení prodeje dětem: Přísné omezení prodeje mladistvým zvýší bezpečnost.
  • Zvýšení důvěry spotřebitelů: Regulace může zvýšit důvěru spotřebitelů v kvalitu a bezpečnost dostupných produktů.
  • Zlepšení pověsti kratomu: Legální a regulovaný trh může přispět ke zlepšení vnímání kratomu veřejností a odborníky.
Nevýhody regulace
  • Zvýšení ceny kratomu: Náklady spojené s licencí a administrativními povinnosti mohou vést ke zvýšení cen.
  • Doprava pouze na výdejní místa nebo domů: Povinnost ověřovat věk kupujícího může omezit možnosti doručení.
  • Administrativní zátěž: Prodejci budou čelit zvýšené administrativní zátěži spojené s registrací a dodržováním nových předpisů.
nejoblíbenější produkty v Bataru
Zdroje

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=504&snzp=1, https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=17798

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (pdf): https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=230740

peytonlegal – www.peytonlegal.cz/pravni-uprava-prodeje-kratomu-a-cbd-konopi/


V souladu s právními předpisy České republiky kratom není uznaný jako potravina nebo výživový doplněk, ale je klasifikován výhradně jako objekt sběratelského zájmu. Informace poskytnuté v tomto článku mají čistě informativní účel.

Nejoblíbenější